PathCAN attended the Vietnam – Taiwan Industrial Cooperation Forum

On the afternoon of September 7th, 2023, representatives of PathCAN Company (including Mr. Khai Le – Chairman, Ms. Ngoc Vo – CEO and Ms. Huong Vu – CMO) attended the Cooperation Forum. Vietnam – Taiwan Industrial Cooperation 2023 organized by the Vietnam Confederation of Commerce and Industry (VCCI) at New World Saigon Hotel.

The forum highlighted future cooperation opportunities between Vietnam and Taiwan along with discussions on many topics including the field of digital transformation in businesses; information and communications technology… with the participation of 70 Taiwanese businesses operating in the above fields. This will be a good opportunity for Vietnamese businesses to establish cooperative relationships with the Taiwanese market, creating a premise for expanding into other markets around the world in the future.

PathCAN met with Mr. Vo Tan Thanh – Vice President of VCCI (in South of Vietnam)

PathCAN met with Mr. Tuan – Head of VCCI’s International Cooperation Department

Representatives of leaders at all levels took souvenir photos with Vietnamese and Taiwanese units after signing the MOU for garment industries; automation and digital transformation

PathCAN Academy tham dự Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Việt Nam – Đài Loan

Chiều ngày 07/09/2023, đại diện Công ty PathCAN Academy (bao gồm Ông Lê Tuấn Khải – Chủ tịch, Bà Võ Thị Bích Ngọc – Tổng Giám đốc và Bà Vũ Thị Thiên Hương – Giám đốc Marketing) đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Công nghiệp Việt Nam – Đài Loan 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại New World Saigon Hotel.

Diễn đàn nêu bật các cơ hội hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam và Đài Loan cùng với các cuộc thảo luận về nhiều chuyên đề trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số trong các doanh nghiệp; công nghệ thông tin và truyền thông … với sự tham dự của 70 doanh nghiệp Đài Loan hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên. Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thiết lập quan hệ hợp tác với thị trường Đài Loan, tạo tiền đề mở rộng ra thị trường các nước khác trên thế giới trong tương lai.