PathCAN Academy Vietnam Joint Stock Company met Hahalolo Joint Stock Company

At 9:00 a.m. on September 27, 2023, Ms. Vo Thi Bich Ngoc – General Director of PathCAN Company (PathCAN Company) had an intimate meeting with Mr. Pham Chi Binh – Deputy General Director of Hahalolo – Social Network Joint Stock Company (Hahalolo Company) at Hahalolo Company office – 400/8B-400/10 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.

During the discussion, the two sides agreed to expand cooperation opportunities in the near future on social networking site applications for communication, electronic banking for international money transfers, and equity investments to expand. scale,… and support each other in the business process of both sides.

Hahalolo Company is a startup company with the Travel Social Network segment based in the US. This is a foreign company managed and operated by Vietnamese people. It is expected that by November 2023, Hahalolo Company will have its shares listed on Nasdaq – US, expected to be the second Vietnamese company to be listed on Nasdaq – US (after Vinfast Company).

Công ty PathCAN Academy gặp Công ty CP Hahalolo

Vào lúc 09h00 ngày 27/09/2023, Bà Võ Thị Bích Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty PathCAN Academy đã có cuộc gặp thân mật với Ông Phạm Chí Bình – Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo (Công ty Hahalolo) tại văn phòng Công ty Hahalolo – 400/8B-400/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh .

Trong cuộc thảo luận, hai bên thống nhất sẽ mở rộng cơ hội hợp tác trong tương lai gần về các ứng dụng trang mạng xã hội cho việc truyền thông, ngân hàng điện tử cho chuyển tiền quốc tế, đầu tư cổ phần để mở rộng quy mô,… và hỗ trợ nhau trong quá trình kinh doanh của hai bên.

Công ty Hahalolo là một Công ty khởi nghiệp với mảng Mạng Xã Hội Du Lịch có trụ sở tại Mỹ. Đây là một công ty nước ngoài do người Việt quản lý và vận hành. Dự kiến đến Tháng 11/2023 Công ty Hahalolo sẽ được công bố cổ phiếu lên sàn Nasdaq – Mỹ, kỳ vọng sẽ là công ty Việt Nam thứ hai được lên sàn Nasdaq – Mỹ (sau Công ty Vinfast).