PathCan meets Van Lang University

Ảnh có chứa trang phục, người, đàn ông, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

PathCan meets Van Lang University

On the morning of August 29, 2023, PathCAN (represented by Ms. Ngoc Vo – CEO) had a meeting at Campus 3 of Van Lang University with Diamond Journey Group Joint Stock Company (Diamond Journey Corp – DJC), Net VietTV and Van Lang University. DJC is the Head of Organizing Committee of the Contest on cultures of countries around the world using computer designs such as digital magazines (eMagazine) or digital picture books (eComicbook) bilingual Vietnamese – English. 

 

This is scheduled to be held in October or November 2023 with the expectation of bringing the following benefits:

• Creating a playground of knowledge, humanity, creativity and scale for the young generation of Vietnam to help expand vision and prepare for action to become global citizens.

• Honoring young talents in the fields of editing, design, and communication through contest publications and improving their steps in the international arena.

• Create a source of elite publications from the community to supplement quality reference materials for students in Vietnam and the world, contributing to creating a reading culture and lifelong learning habits.

 

As a co-organizer, the PathCAN representative emphasized that they would contribute to the general content, especially focusing on knowledge to promote Canada.

PathCAN Academy gặp gỡ Trường Đại học Văn Lang

Sáng ngày 29/08/2023, Công ty PathCAN Academy (đại diện là Bà Võ Thị Bích Ngọc – Tổng Giám đốc) đã có cuộc gặp mặt tại Cơ sở 3 của Trường Đại học Văn Lang với Công ty CP Tập đoàn Hành trình Kim cương (Diamond Journey Corp – DJC), NetVietTV và Trường Đại học Văn Lang. DJC là Trưởng ban tổ chức Cuộc thi về văn hoá các nước trên thế giới bằng các thiết kế trên máy tính như Tạp chí số (eMagazine) hoặc Sách tranh số (eComicbook) song ngữ Việt – Anh. Đây là cuộc thi dự kiến tổ chức trong tháng 10 hoặc 11/2023 với kỳ vọng đem lại các lợi ích sau:

• Kiến tạo sân chơi tri thức, nhân văn, sáng tạo và quy mô cho thế hệ trẻ Việt Nam giúp mở rộng tầm nhìn, chuẩn bị hành trang hội nhập để trở thành công dân toàn cầu.

• Vinh danh các tài năng trẻ trong lĩnh vực biên tập, thiết kế, truyền thông thông qua các ấn phẩm dự thi và nâng bước cho các bạn trên trường quốc tế.

• Kiến tạo nguồn ấn phẩm tinh hoa từ cộng đồng bổ sung nguồn tài liệu tham khảo chất lượng cho học sinh sinh viên Việt Nam và thế giới, góp phần Kiến tạo văn hóa đọc & thói quen học tập trọn đời.

     Với tư cách là đơn vị tham gia đồng tổ chức, đại diện PathCAN nhấn mạnh sẽ đóng góp vào nội dung chung, đặc biệt sẽ tập trung chuyên sâu vào các kiến thức nhằm quảng bá Đất nước Canada.

Comments (0)

Typical School
More
Gold Coast, Queensland, Australia
ACIT & IFTV, known simply as "the college," offers fast, efficient, and low-cost programs designed to produce employment-ready graduates for...
Houghton, New York, United States
Youngstown, Ohio, United States
Cicinnati, Ohio, United States
Located in Cincinnati which is dubbed by SmartAsset as the #1 Best City for New College Grads, University of Cincinnati...
St. Catharines, Ontario, Canada
San Antonio, Texas, United States
Founded in 1881 by the Sisters of Charity of the Incarnate Word, UIW was the first institution to provide higher...
San Jose, California, United States
San Jose City College (SJCC), established in 1921, is the oldest community college in Santa Clara County, California. It has...
Oroville, California, United States
Butte-Glenn Community College is a student-centered educational institution located in Oroville, California, serving approximately 17,000 students annually. The college offers...
San Pablo, California, United States
Situated in San Pablo, California, just a few miles outside San Francisco - Contra Costa College (CCC) is the only...
Abbotsford, British Columbia, Canada
Located in the beautiful Fraser Valley, just east of Vancouver, British Columbia, Canada, the University of the Fraser Valley (UFV)...