PathCan signed MOU with Quickom

At 3:00 p.m. on October 13, 2023, PathCAN Academy Company Ltd. (Ms. Vo Thi Bich Ngoc – Chief Executive Officer) signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Quickom Technology Joint Stock Company (Mr. Nguyen Huy Dat – Chief Executive Officer) at Quickom Company Office – 3rd Floor, Harbor View Tower, 35 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

Through this MOU, the two sides will cooperate on Quickom’s technology applications and solutions, expand the investment environment for both and communicate to promote each other’s brands.

PathCAN was shared by Quickom Company’s team about the key application software that Quickom Company is currently exploiting and developing. Modern presentation devices show the scope of the Company’s activities in the field of technology. Quickom is very open and potential.

Công ty PathCAN Academy ký MOU với Công ty Quickom

Vào lúc 15h00 ngày 13/10/2023, Công ty PathCAN Academy (Bà Võ Thị Bích Ngọc – Tổng Giám đốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty Cổ phần Công nghệ Quickom (ông Nguyễn Huy Đạt – Tổng Giám đốc) tại văn phòng Công ty Quickom – Tầng 3, Tòa nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua MOU này, hai bên sẽ hợp tác về các ứng dụng, giải pháp công nghệ của Quickom, mở rộng môi trường đầu tư cho cả hai và truyền thông quảng bá thương hiệu của nhau.

Công ty PathCAN Academy đã được Công ty Quickom chia sẻ về các phần mềm ứng dụng chủ chốt hiện nay Công ty Quickom đang khai thác và phát triển, các thiết bị trình chiếu hiện đại cho thấy tầm cỡ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ của Công ty Quickom rất rộng mở và tiềm năng.